یکی از مواردی که مدیران سرور نیاز دارند بعد از تنظیمات اولیه تغییر پورت پیشفرض ssh می باشد. تغییر پورت پیش فرض ssh در سنتوس ۶ خیلی ساده انجام می‌شود اما در نسخه سنتوس ۷ مقداری تغییر کرده و می‌بایست تغییراتی هم انجام دهیم تا به صورت کامل پورت پیش‌فرض تغییر کند.

ابتدا وارد محیط SSH خود شوید.

بعد از وارد شدن ، دستور زیر را وارد کنید .

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

پس از باز شدن فایل ، خط port# را پیدا کنید.

علامت # را حذف کرده و سپس پورت مورد نظر خود را وارد نمایید.

در این آموزش ما پورت 2222 را انتخاب نموده‌ایم.

ابزار policycoreutils را جهت وارد کردن و تنظیم SeLinux نصب نمایید.

sudo yum -y install policycoreutils-python

سپس دستور زیر را وارد کرده تا پورت مورد نظر جایگزین شود.

sudo semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2222

در نظر داشته باشید به جای 2222 باید پورت مورد نظر خود را وارد نمایید.

پورت جدید را در فایروال باز کنید 

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2222/tcp
sudo firewall-cmd --reload

در نهایت سرویس ssh را یک بار ریستارت نمایید.

sudo systemctl restart sshd.service

پس از ریستارت شدن سرویس SSH شما می‌توانید با پورت جدید وارد SSH خود شوید.

جهت اطمینان از برقرار بودن تنظیمات و چک کردن آن قبل از بستن ترمینال ، دستور زیر را وارد کنید.

ss -tnlp | grep ssh

در صورتی که تنظیمات به درستی بود ، شما می توانید ترمینال را بسته و مجددا از آن بهره ببرید.

0

دیدگاهتان را بنویسید