در صورتی که بخواهید از آخرین نسخه mariadb/msql هنگام نصب استفاده کنید و مشکل خطا در نصب نداشته باشد و یا سرور شما ایران باشد حتما با پیغام خطایی همانند زیر برخورد می کنید.

( INFO): The 'mysql-version' key is set to: 5.7.
The system was not able to ensure the availability of the “coreutils” package: (XID nznf2q) “/usr/bin/yum” reported error code “1” when it ended: http://repo.mysql.com/yum/mysql-connectors-community/el/6/x86_64/repodata/repomd.xml: [Errno -1] Error importing repomd.xml for mysql-connectors-community: Damaged repomd.xml file
Trying other mirror.
Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: mysql-connectors-community. Please verify its path and try again

وقتی این پیغام را مشاهده کردید حتما باید مجدد سیستم عامل را نصب کنید زیرا نصب قبلی به صورت ناقص بوده و برخی نرم افزار ها نصب نشده اند.

جهت نصب از دستورات زیر استفاده کنید.

yum install wget -y
mkdir -p /root/cpanel_profile/
echo 'mysql-version=10.3' > /root/cpanel_profile/cpanel.config
cd /home
systemctl disable NetworkManager
systemctl stop NetworkManager
wget -O latest http://httpupdate.cpanel.net/latest
chmod +x latest
sh latest

همانند نصب عادی سی پنل این عملیات نصب ممکن است بین ۱۵ تا ۵۰ دقیقه بسته به قدرت سخت افزاری و سرعت نت سرور به طول بینجامد.

دیدگاهتان را بنویسید